Algemene voorwaarden Overnachten.com

Aanvullende voorwaarden TradeTravel V.O.F.
De website Overnachten.com is deel van TradeTravel V.O.F.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijdkunnen worden aangepast - zijn van toepassing op elk aanbod van TradeTravel V.O.F. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen TradeTravel V.O.F. en u (de consument). De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voor het sluiten van iedere overeenkomst aan u beschikbaar gesteld.

2. Eventuele aanpassingen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die al gesloten zijn tussen TradeTravel V.O.F. en u.

Artikel 2 – Onze dienst
1. TradeTravel V.O.F. biedt via de Websites een online platform aan met daarop aanbiedingen van tijdelijke accommodatieverstrekkers zoals hotels, bed & breakfasts en andere soort overnachting accomodaties.

2. TradeTravel V.O.F. fungeert uitsluitend als tussenpersoon bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de consument en de tijdelijke accommodatieverstrekker.

Artikel 3 – Ons aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, vermelden wij dit nadrukkelijk in onze aanbiedingen.

2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TradeTravel V.O.F. niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de:


Artikel 4 – Herroepingsrecht
U kunt geen beroep doen op uw wettelijke herroepingsrecht indien onze dienst betrekking heeft op de reservering van een tijdelijke accommodatie en in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is opgenomen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. TradeTravel V.O.F. bemiddelt tussen aanbieders van tijdelijke accommodatieverstrekkers en consumenten. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die uitvoering zal geven aan de overeenkomsten die wordt gesloten via de Websites.

2. Op overeenkomsten tussen TradeTravel V.O.F. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. De overeenkomst wordt aanvaard nadat u uw persoonsgegevens en betaalgegevens heeft ingevuld en het bestelproces heeft afgerond. Na het afronden van het bestelproces sturen wij u een bevestigingsemail naar het door u opgegeven emailadres.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. TradeTravel V.O.F. is niet aansprakelijk indien u foutieve of onvolledige informatie heeft verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig onze privacy statement en cookievoorwaarden.

Artikel 6 – De prijs en betaling
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zullen wij de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhogen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief eventuele andere belastingen.

3. U kunt op TradeTravel V.O.F. betalen via iDEAL, of één van de andere aangebode betalingsmethoden.

Artikel 7 – Annuleren
1. Door het maken van een reservering gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden van de accommodatieverstrekker. De annuleringsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de accommodatieverstrekker en worden toegestuurd in de bevestigingsemail die u ontvangt na het afronden van het bestelproces. Indien u uw reservering wilt annuleren dient u contact op te nemen met TradeTravel V.O.F.

2. U dient er rekening mee te houden dat de accommodatieverstrekker kosten in rekening kan brengen indien u uw reservering annuleert. De hoogte van de kosten zullen mede afhangen van het moment waarop u uw reservering annuleert. Wij raden u daarom aan de annuleringsvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens u een reservering plaatst.


Artikel 8 – Klachtenregeling
1. Indien u een klacht heeft over uw accommodatie dan kunt u hier melding van maken bij de accommodatieverstrekker. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u contact opnemen met TradeTravel V.O.F. U kunt ons per mail bereiken via  .

2. Klachten kunnen tot uiterlijk 2 weken na afloop van de reservering in behandeling worden genomen. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen een klacht in behandeling te nemen. Uw klacht dient te zijn voorzien van een duidelijke en specifieke omschrijving van de klacht alsmede een kopie van uw reserveringsnummer.

3. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Indien wij voorzien dat uw klacht een langere verwerkingstijd vraagt dan zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie geven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Géén servicekosten
In drie stappen geboekt
Altijd veilig boeken